“Wiedza, profesjonalizm i skuteczność...”
Wiedza, profesjonalizm i skuteczność to wartości, które stoją u podstaw wszystkich działań podejmowanych przez kancelarię – począwszy od codziennej praktyki prawniczej, poprzez podejście do potrzeb naszych klientów, a kończąc na poszerzaniu kompetencji zespołu i wiedzy o zmieniających się normach prawnych.

Naszym celem jest sukces i zadowolenie klientów – zarówno  przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Nasz doświadczony zespół gwarantuje znajdowanie rozwiązań z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, prawa administracyjnego, budowlanego, transportowego i prawa pracy.

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej powierzonej nam sprawy znajdujemy narzędzia i środki prawne ściśle dostosowane do specyfiki każdego przypadku i oczekiwań klientów, co gwarantuje najwyższą możliwą skuteczność i najwyższą jakość obsługi.

Aktualności
Reprezentowany przez nas dalszy podwykonawca Generalnego Wykonawcy autostrady, otrzyma należne mu wynagrodzenie. W sytuacji jaka legła u podstaw sporu, Generalny Wykonawca zawarł umowę o roboty budowlane z podwykonawcą, który z kolei zawarł umowy z dalszym podwykonawcą – Klientem kancelarii.
Z radością zawiadamiamy, że nasze grono powiększyło się o jedną osobę z pełnymi kwalifikacjami zawodowymi. Prawnik naszej Kancelarii Mateusz Kierok pomyślnie zakończył aplikację i zdał egzamin radcowski. Mateuszowi serdecznie gratulujemy, życzymy samych sukcesów, spełnienia i satysfakcji zawodowej.
Z przyjemnością informujemy, że nasza Kancelaria została sponsorem odbywającej się w dniach od 7 do dnia 17 kwietnia 2016 roku VI Kazimierskiej Pleneriady Uczelni Artystycznych dla młodych artystów w Kazimierzu Dolnym.
Miło nam poinformować, że tut. Kancelaria z sukcesem przeprowadziła postępowanie w sprawie przeciwko Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Krakowie, w którym z powodzeniem wykazano nieprawidłowość zarzutów stawianych Klientowi przez ww. organ w aspekcie naruszeń przepisów prawa pracy, wynikających z błędnego rozumienia pojęcia „osoby zarządzającej” jednostką organizacyjną w obszarze przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Trzęsienie ziemi było dla Nepalczyków ogromną tragedią – powiedział w Polskim Radiu 24 Robert Jedynak. Niemal pół roku po kataklizmie Nepal wciąż zmaga się z jego skutkami.
Miło nam Państwa poinformować że kancelaria od maja 2015 r. rozpoczęła współpracę z ekonomiczno-biznesowym portalem egospodarka.
Miło nam poinformować Państwa, że w lipcu br. zakończyliśmy korzystnie dla jednego z naszych Klientów spór sądowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, którego przedmiotem była wysokość wynagrodzenia za pracę, a tym samym podstawa wymiaru składek na zasiłek chorobowy.
Miło nam poinformować, że Kinga Nastałek – Fałowska uzyskała tytuł radcy prawnego i w dniu 7 lipca br. złożyła uroczyste ślubowanie, które odbyło się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju.
Specjalnie dla Państwa wydłużamy godziny otwarcia Kancelarii. Na konsultacje zapraszamy od godz. 8 do godz. 18, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.
BLOG KANCELARII

Najświeższe informacje z dziedzin prawa pracy i prawa cywilnego dostępne na naszym autorskim blogu. Zapraszamy do częstego zaglądania.

Zobacz całą galerię szkolenia
14.10.2016

WYKORZYSTANIE DANYCH BIOMETRYCZNYCH W EWIDENCJI CZASU PRACY

Wykorzystanie danych biometrycznych pracowników, a zwłaszcza skanów ich linii papilarnych, przez pracodawców do prowadzenia ewidencji czasu pracy jest coraz powszechniejszym zjawiskiem. System ten jest wprowadzany zarówno w prywatnych firmach, jak i w wielu podmiotach publicznych, takich jak szpitale czy urzędy.
26.09.2016

JAKI WPŁYW NA SŁUŻEBNOŚĆ MIESZKANIA MA KOMORNICZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI ?

Niejednokrotnie w praktyce można bowiem spotkać się z wątpliwościami wierzycieli, jak i samych dłużników występujących w ramach postępowania egzekucyjnego, dotyczących tego, co dzieje się z uprawnieniami (obciążeniami) osobistymi i rzeczowymi ustanowionymi na zlicytowanych nieruchomościach.
22.09.2016

OPODATKOWANIE AKCJI FANTOMOWYCH

Akcje fantomowe to powszechna w Stanach Zjednoczonych metoda wynagradzania kadry menedżerskiej spółek akcyjnych. Ostatnimi czasy zyskała na popularności również w Polsce, ze względu na spowodowany jej stosowaniem wzrost efektywności menedżerów w zarządzaniu firmą.
08.09.2016

NOWELIZACJA PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO I PROCEDURY CYWILNEJ

W dniu dzisiejszym w życie wchodzi ustawa z dnia z 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r. poz. 1311) wprowadzająca dalekie modyfikacje w reżimie prawa cywilnego.
11.08.2016

BEZCZYNNOŚĆ SPADKOBIERCY A PRZYJĘCIE SPADKU

Na wstępie warto wyjaśnić, iż w polskim porządku prawnym dziedziczenie jest wstąpieniem w całość praw i obowiązków spadkodawcy. Oznacza to, że oprócz rzeczy należących do zmarłego i przysługujących mu wierzytelności, dziedziczy się także jego długi, których wartość może nieraz wielokrotnie przekraczać wartość pozostawionych przedmiotów.